Angeloloji Nedir?

Venus

Teğmen
Üye
𝔜𝔞𝔩𝔫ı𝔷 𝔬𝔩𝔡𝔲ğ𝔲𝔪𝔲𝔷𝔲 𝔡üşü𝔫𝔡üğü𝔪ü𝔷 𝔢𝔫 𝔨ö𝔱ü 𝔞𝔫𝔩𝔞𝔯𝔡𝔞 𝔟𝔦𝔩𝔢,
𝔶𝔞𝔩𝔫ı𝔷 𝔡𝔢ğ𝔦𝔩𝔦𝔷.
𝔎𝔢𝔫𝔡𝔦𝔪𝔦𝔷𝔦 𝔢𝔫 𝔡𝔦𝔭𝔱𝔢 𝔥𝔦𝔰𝔰𝔢𝔱𝔱𝔦ğ𝔦𝔪𝔦𝔷 𝔷𝔞𝔪𝔞𝔫𝔩𝔞𝔯ı𝔪ı𝔷𝔡𝔞
𝔥𝔞𝔱𝔱𝔞 𝔢𝔫 𝔤ü𝔷𝔢𝔩 𝔤ü𝔫𝔩𝔢𝔯𝔦𝔪𝔦𝔷𝔡𝔢 𝔟𝔦𝔩𝔢, 𝔟𝔦𝔷𝔢 𝔶𝔞𝔯𝔡ı𝔪 𝔢𝔡𝔢𝔠𝔢𝔨 𝔳𝔢 𝔶𝔬𝔩 𝔤ö𝔰𝔱𝔢𝔯𝔢𝔠𝔢𝔨
𝔯𝔢𝔥𝔟𝔢𝔯𝔩𝔢𝔯 𝔳𝔢 𝔪𝔢𝔩𝔢𝔨𝔩𝔢𝔯𝔩𝔢 ç𝔢𝔳𝔯𝔦𝔩𝔦𝔶𝔦𝔷.

WhatsApp Image 2022-09-09 at 19.24.42.jpeg

Angeloloji, meleklerin çalışmasıdır. Melekleri, onlarla iletişim yollarını ve sahip oldukları güçlerden bahseder.

Batı dillerinde kullanılan "Angel" Yunanca elçi anlamına gelen Angelos’tan alınmadır. Haberci anlamına gelir. Sami dillerde ve Türkçede kullanılan melek ise İbranice "m l k" kökünden gelir. Melek, malik, mülk, malik’ül mülk, memlük gibi kelimelerin köken aldığı "m l k"’in İsraillilerin komşuları olan Amon’luların tanrısı Molek’in isminden türetildiği düşünülür.

Bazıları meleklerin ölen insanlar olduğuna inanır. Diğerlerine göre, meleklerin kişisel olmayan güç kaynakları olduğuna inanılır. Yine başkaları meleklerin varlığını tamamen inkar eder. Melekler, insanlardan tamamen farklı bir varlık düzenine sahiptir. İnsanlar öldükten sonra melek olmazlar. Melekler asla insan olmayacaklar ve hiçbir zamanda olmadılar.

WhatsApp Image 2022-09-09 at 19.24.44.jpegAngeloloji'de meleklerin bir hiyerarşisi vardır. Unutulmamalıdır ki; her hiyerarşinin bir amacı vardır ve bu, üyelerin yararınadır.
(Sıralama, Tanrı'ya en yakın olandan başlamıştır.)

1-) Kat
Birinci katın melekleri Tanrı tahtının koruyucuları olarak çalışır.
1. Seraphim; İncil'de, İsa'nın onları altı kanatlı varlıklar olarak gördüğü yazılıdır. İkisi yüzlerini, ikisi ayaklarını öret, diğer ikisi ile de uçarlar. Koruyucu Melekler sınıfında yer alır. Seraph Tanrı'nın Tahtını korumakla görevli melektir. ''Seraphim" kelimesi İbranice'de yanmak anlamına gelen "Sarap" kelimesinden türetilmiştir. Tanrı'nın sevgisi ile yandıkları için ''yanan melekler'' şeklinde de tasvir edilirler. Genellikle çocuk yüzlü ve altı kanatlı olarak resmedilirler. Tanrıyı öven şarkılar söylerler. ''𝓚𝓾𝓽𝓵𝓾, 𝓴𝓾𝓽𝓵𝓾, 𝓴𝓾𝓽𝓵𝓾𝓭𝓾𝓻 𝓮𝓿 𝓼𝓪𝓱𝓲𝓹𝓵𝓮𝓻𝓲𝓷𝓲𝓷 𝓫𝓮𝔂𝓲, 𝓫ü𝓽ü𝓷 𝓭ü𝓷𝔂𝓪 𝓸𝓷𝓾𝓷 ş𝓪𝓷ı𝔂𝓵𝓪 𝓭𝓸𝓵𝓾.''

2. Cherubim;
Tanrı'nın yüceliğini hem yeryüzünde hem de tahtında -cennette- korurlar, evrenin kayıtları üzerinde çalışır ve insanlara ilahi merhameti sunarak ve onların hayatlarında onları motive ederek ruhsal gelişimlerine yardımcı olurlar. Işık ile yıldızların koruyucularıdırlar.

3. Thrones;
Thrones(Taht) İbranicede "Arelim" Eski Yunanca da "Θρόνος" Latince de thronus(throni)dur. Türkçeye kahramanlar ve savaşçılar olarak çevrilir.
Thronlar bilgelik, adalet ve merhamet melekleridir. Thron melekleri evrende ki yasaları düzenler, önemli kararlar alırlar. Dünyada günahlar çoğalınca maddeleşip misyonerlik görevini üstlenirler. İsa'nın peygamber ilan edilmesinde rolleri vardır. Oldukça alçakgönüllülerdir.

2-) Kat
İkinci kattakiler meleklerin göklerdeki yöneticileridir.
1.The Dominions; Latince ''Dominatio'' Haşmalim, olarak bilinirler. Maddi ve ruhani olanı birleştirirler. Kendinin altındaki meleklerin görevlerini düzenleyip, birinci derecedeki meleklerin emirlerini yerine getirirler. Kendilerini ölümlülere pek göstermezler. İnsani güzelliğe sahiptirler. Bir çift tüyden kanatları vardır.

2. Virtues; Virtues (Erdemler) elementleri kontrol etmeleri ile bilinir. Doğayı yönetmeye de yardımcı olurlar. Doğal enerji ile şifalandırırlar. İnsanları inançlarını güçlendirmeye teşvik ederler. Kolektif bilince spiritüel enerji yönlendirirler. Mucizeleri yaratırlar.

3.Powers/Erkler; Latince "Potestas", Yunanca "ἐξουσίαι" isimleri, kötü ve şeytani güçler üzerinde güce sahip olan melekler oldukları için verilmiştir. Bu kötücül güçlerin zararını engellerler. Gök ve yer arasında nöbet tutarlar. Tanrıya tümüyle bağlı savaşçılardır. İncildeki şeytanın düşmeden önce Erklere liderlik ettiğine inanılır.

3-) Kat
1.Principalities;
Latince prenslikler anlamına gelen Principatus kelimesinden gelir. Melek topluluklarına başkanlık eder ve onları ilahi hizmeti yerine getirmekle görevlendirir. Büyük insan topluluklarını ve dini korurlar.

2. Archangels; Başmelek / ˌɑːrkˈeɪndʒəl/, popüler kültürde en yüksek rütbeye sahip olduğu düşünülen meleklerdir. ''Archo'' siyasal anklamda gücü elinde tutan demektir. Ancak teolojik çalışmalar aslında onları, 9 emirlik arasında ikinci en düşük olarak yerleştirir. Başmelek kelimesinin kendisi genellikle İbrahimi dinlerle ilişkilendirilir, ancak başmeleklere çok benzeyen varlıklar bir dizi başka dini gelenekte bulunur. Kural koyuculardır.

3.Melekler; Habercidirler. Tanrı ve insan arasındaki iletişimi sağlarlar. Doğum, ölüm ve koruma gibi konularda görevlidirler.

Göksel meleklerin varlığını ve gücünü kutlayanlar, Tanrı'nın meleklerinden dördünü atadığına inanırlar. Bazı melekler doğadaki dört elementten sorumludur.​

Hava: Cherub
Su: Tharsus
Toprak: Ariel
Ateş: Seraph & Nathaniel

4 Rüzgarın melekleri
Batı & Güney: Raphael
Güney: Uriel
Doğu: Michael
Kuzey: Gabriel​

7 Cennetin 7 Baş MeleğiWhatsApp Image 2022-09-09 at 19.24.44 (1).jpeg

Gabriel,
ilk cennetin hükümdarı. Ayı' yönetir. Yengeç burcunu temsil eder.

Raphael, 2.cennetin hükümdarıdır. Merkür gezegenini yönetir. İkizler ve Başak burçlarını temsil eder.

Anael, 3.cennetin hükümdarıdır. Venüs gezegenini yönetir. Boğa ve Terazi burçlarını temsil eder.

Michael, 4.cennetin hükümdarıdır. Güneş gezegenini yönetir. Aslan burcunu temsil eder.

Samael, 5.cennetin hükümdarıdır. Mars gezegenini yönetir. Koç ve Akrep burçlarını temsil eder.

Sachiel, 6.cennetin hükümdarıdır. Jüpiter gezegenini yönetir. Yay ve Balık burçlarını temsil eder.

Caffiel, 7.cennetin hükümdarıdır. Satürn gezegenini yönetir. Oğlak ve Kova burçlarını temsil eder.​Bilmeniz gereken terimler;

Angeloloji:
Meleklerin incelenmesi ve kategorilenmesi.
Angelolojist: Melekleri inceleyen ve kategorileyen kişi.
Angelolatry: Bu konularda pratikler yapan kimse.
Angelonograf: Meleklerin tarihini ve tanımını inceleyen ve kaydeden kişi.
Angelonografi: Meleklerin tarihi ve açıklamaları.
Angelolatör: Angelolatry uygulayan kimse.

Kaynakça;
Gordon, S. Wakefield (1983). A Dictionary of Christian Spirituality.
De Coelesti Hierarchia
Chase, Steven. Angelic spirituality
İncil
Eski Ahit
 
Üst