Kabala'nın 7 Öteki Dünyası

F

Üye
Geh : Bu dünyada yaşayanlar ağaç eker ve yetiştirirler. Ağaçlardan topladıkları her şeyi yerler, ama buğday ve öteki tahılları bilmezler. Dünyaları gölgelidir* ve üzerinde büyük hayvanlar yaşar

Nesziah: Bu dünyada yaşayanlar ekmelerine gerek olmayan bitkileri ve fundaları yerler. Yapı olarak ufaktırlar ve başlarında burun yerine, soluk aldıkları iki delikleri bulunur. Çok unutkandırlar ve bir işi yaparken neden başladıklarını unuttukları çok olur. Dünyalarından kırmızı bir güneş* görünür.

Tziah: Başka varlıkların yediğini yememelidirler. Bunlar sürekli olarak yeraltı su kaynakları ararlar. Sarışındırlar ve bütün başka varlıklardan daha inançlıdırlar. Bu inanç yaşayış ve mimariye de yansımıştır. Dünyalarında büyük zenginlikler ve güzel binalar vardır. Toprak kurudur ve iki güneş görünür.

Thebel: Sudan çıkan her şeyi yerler. Öteki varlıklardan üstündürler. Dünyaları, üstünde yaşayanların yüz biçimi ve renk bakımından değişiklik gösterdiği bölgelere ayrılmıştır. Ölülerini yeniden yaşatabilirler. Dünyaları güneşten uzaktır.

Erez: Adem'in soyundan gelenlerdir.

Adamah: Bu dünyada yaşayanlar da Adem soyundan gelirler. Çünkü Adem, Erez dünyasının neşesizliğinden yakınmıştır. Toprağı işlerler ve bitki,hayvan ve ekmek yerler. Genellikle mutsuzdurlar ve sık sık birbirleriyle kavga ederler. Geçmişte Thebel dünyasında yaşayanlar bunları ziyarete gelirlerdi, ama hafızalarının zayıflığından ne zaman geldiklerini unutmuşlardı.

Arqa: Toprağı ekip biçerler . Yüzleri bizim yüzlerimizden farklıdır.Bütün dünyaları ziyaret ederler ve bütün dilleri bilirler.


NOT: Yedi Yüce Rab temsil ediliyor olabilir.
 
Son düzenleme:
Üst