Nam-ı Değer Ölüm Perisi Banshee

3kp

Üye
BANSHEE

Banshee; İrlanda dilinde Bean Sidhe, İskoçya Kelt dilinde Ban Sith (perilerin sahibesi) olarak seslenilen çökük burunlu, seyrek ve dağınık saçlı, derin göz çukurlarının içerisinde ağlamaktan kızarmış gözlere sahip genellikle lime lime olmuş beyaz bir yatak çarşafına bürünmüş yaşlı görünümünde bir kadın veya genç ve güzel bir kız bazen de kanlı giysileri olan bir çocuk şeklinde insanların karşısına çıktığı söylenen Kelt folklorundaki doğaüstü yaratık.

Değişik hayvan formlarına bürünebilen bu periler büyücülükle de ilişkilendirilebilir. Ayrıca Banshee’lerin genelde gri veya beyaz kıyafetleri, soluk saçları olduğu düşünülüyordu. Gümüş bir tarak ile saçlarını fırçalayan periler, deniz kızları ile benzerlik göstermekteydi. Bu yüzden eğer İrlandalılar yerde tarak görürse asla dokunmazlar. Bu tarağın onları cezbetmek, baştan çıkarmak ve ruhu saf insanları kendilerine çekmek isteyen Banshee’lerin bir tuzağı olduğu düşünülmektedir.


Eski İrlanda dilinde ki adı "ben Side", modern İrlanda dilinde ise beand sidhe 'peri kadın' anlamında gelmekteydi. Geceleyin bir Banshee'nin hüzünlü yas ağlayışını, ağlayışları ve inleyişleri çok keskin ve rahatsız edicidir ya da yüksek sesle dövünüşünü işitmenin, aileden bir kişinin öleceğinin habercisi olduğuna inanılırdı. Banshee'lerin yalnızca saf İrlanda kanı taşıyan aileleri uyardığı düşünülürdü.

“İskoçya Kralı James’e bir Banshee’nin yaklaştığını gördüm ve o kısa bir süre sonra öldü.”

İrlanda'da O'Brien, the Magrath, Hyne ve Fahey gibi eski ailelerin kendine özel Banshee'si bulunmaktaysa da tüm ailelerin Banshee'si olmayıp sadece köklü ailelerden birinin öldüğünde topluca ağlama sesleri duyulmaktadır.


Bir İrlanda söylencesinde

Varlıklı ve asil bir ailenin sağlıklı ve güzellik ve biniciliğiyle ünlü kızının ölümünü Banshee'ler haber vermiştir. Erkeklerle birlikte ava katılan kız, aynı gece verilen baloda güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişse de balodan sonra evin dışında ağlamaklı bir ses "3 haftada ölüm, 3 haftada mezar, ölüm, ölüm" diye 3 kez bağırmıştır. Kızın babası sesin nereden geldiğini anlamak için camdan dışarı bakmışsa da bir şey görememiştir. Ertesi gün kızın ateşi çıkıp, yatağa düşmüş ve gerçekten de 3 hafta sonra ölmüştür.

Kız ölmeden önceki gece evin dışından kaynağı belli olmayan yumuşak bir müzik sesi duyulmuş bu sırada ağacın altında oturan başı örtülü bir kadın silueti görülmüştür. Bir süre sonra kadın ortadan kaybolmuş ama müzik şafak vaktine kadar devam etmiştir.

Galler masallarında "Grawch y Rhbyn" adıyla bahsi geçen Rhibyn cadısının da bir Banshee varyantı olduğuna sadece gerçekten Gal kökenlilerin evlerini ziyaret ettiğine inanılmaktaydı. İskoçya'da "Bean nighe" adıyla bilinen çamaşırcı kadın da Tanrıça Badb'ın folklorik versiyonu bir Banshee varyantı olup, doğum sırasında ölünce yıkadığı çamaşırları yarım kaldığına inanılan bu kadının bir su kenarında kanlı elbiseler yıkarken görülebilmektedir. Çamaşırcı kadını o kendisini görmeden önce gören kişi hayatta kalabilmekte ama kadın yolcuyu görmüşse adamın öleceğine inanılmaktadır. Bazen başsız atların çektiği ve yine başsız bir yaratığın kullandığı, tabut taşıyan coiste-bodhar adlı siyah bir cenaze arabasıyla da Banshee'ye eşlik etmekteydi.


William Butler Yeats'in İrlanda Halk Öykü Masalları( Irish Folk Stories and Fairy Tales) adlı çalışmasında çok sayıda Banshee temalı anlatı bulunmaktadır

Kaynakça: İnternet üzerinden derlemeler
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst