Odin Gizemleri

Lament

Teğmen
Üye
Merhaba Kargalar!
Bu yazıda, iskandinav mitolojisi denince akla gelen ilk tanrılardan Odin'den bahsedeceğim. İyi okumalar.


ODİN GİZEMLERİ

1677080564977.png
Odin Gizemleri'nin kurulma tarihi belirsizdir; bazı yazarlar bu gizemlerin İsa'dan önceki ilk asırda, diğerleri ise İsa'dan sonraki ilk asırda kurulduğunu ileri sürmektedir. Robert Mocoy, bu gizemlerin kökeniyle ilgili aşağıdaki şu bilgiyi vermektedir: "Kuzeyli tarihi kaynaklara baktığımız zaman Hıristiyanlığın ilk yüzyılında bir Asya kavmi olan Aser'in şefi Sigge, Hazar denizi ve Kafkaslar'dan Kuzey Avrupa'ya göç etmiştir. Kuzeybatı yolunu takip ederek Karadeniz'den Rusya'ya geçmiş, efsaneye göre, Rusya' da oğullarından birini, tıpkı Saksonlara ve Franklara yaptığı gibi lider olarak koymuştur. Daha sonra Cimbria'dan Danimarka'ya geçmiş, Danimarka onun beşinci oğlu Skiold'u yöneticisi kabul etmiş, oradan İsveç'e geçmiş, İsveç'te Gylf bu harika yabancıya biat edip onun gizemlerine inisiye olarak yönetici olmuştur. Kısa bir süre sonra burada en yüksek yönetici olmuş, imparatorluğunun başkenti Sigtuna'yı inşa etmiş, yeni yasalar çıkarmış, kutsal gizem okullarını kurmuştur. Kendine Odin ismini almış ve on iki Drottar'dan (Druidler?) oluşan bir rahip meclisi kurmuştur. Bu rahipler gizli tapıncı yönetmiş, adalet işlerine bakmış, peygamberlik yaparak gelecekten haber vermişlerdir. Bu gizli okulların ritüelleri Balder'in ölümünü kutlamıştır. Bu festival Tanrıların ve insanların onun ölümü için tuttukları yası ve onun dirilişini anar. " (General History of Freemasonry)

Tarihsel Odin, ölümünden sonra tanrılaştırılmış, onun şahsiyeti bilgelik tanrısı mitolojik Odin'le birbirine karışmıştır. Odinizm kadim İskandinav panteonun yüce yıldırım tanrısı Thor tapıncını yerleştirmiştir. Efsaneye göre Kral Odin'in gömülü olduğu höyük, Upsala'daki büyük tapınağın yakınlarından hala görülebilir bir yerdedir.

Odin gizemlerini yöneten on iki Drottar, belli ki Odin'in on iki kutsal ve söylenmez ismini kişileştirmektedir. Odin Gizemlerinin ritüelleri, benimsemiş oldukları Yunan, Pers ve Brahmin gizemlerine benzer. Zodyak burçlarını simgeleyen Drottarlar sanatların ve bilimlerin koruyucularıdır. Bunları ancak inisiyasyon sınavından geçmiş olanlara açıklarlar. Birçok pagan kült gibi Odin Gizem Okulları da Hıristiyanlık tarafından yok edilmiştir, fakat asıl yok oluş nedenleri rahipler kastının yozlaşmasıdır.

Mitoloji, bir gizem okulunun hemen her zaman hem ritüeli hem de sembolizmidir. Kısaca dile getirilirse, Odin Gizemlerinin temelini oluşturan kutsal dram aşağıdaki gibidir:

“Bütün her şeyin yaratıcısı görünmez, mutlak Yaratıcı Büyük Baba' dır. Onun doğadaki naibi tek gözlü Odin'dir. Odin'e, tıpkı Quetzalcoatl gibi, Yüce Tanrılık onuru verilmiştir. Drottarlara göre evren nefesiyle kırağı yaratan dev Ymir'in bedeninden çıkmıştır. Ymir, yaradılış öncesi buz ve ateş devlerinin sürekli olarak kar ve ateş attığı büyük uçurum Ginnungagap 'ın sislerinden oluşmuştur. Üç tanrı -Odin, Vili ve Ve- Ymir'i öldürüp onun her bir parçasından doğanın farklı bir yanını oluşturarak dünyayı kurmuşlardır.”


Odin düzeni tesis ettikten sonra bir dağın tepesine Asgard adında harika bir saray yaptırmıştır. Burada on iki Aesir (tanrı), ölümlü insanın sınırlılığından çok uzakta birlikte yaşamışlardır. Ayrıca aynı dağda kahramanca ölenlerin her gün dövüşüp yiyip içtikleri bir yer olan Valhalla vardır. Bu kahramanların yaraları her gece iyileşir ve yedikleri yaban domuzu onlar ne kadar hızla tüketirlerse tüketsin kendini yeniler. Güzel Balder -İskandinav İsa- Odin'in sevgili oğludur. Balder savaşçı değildir, onun nazik ve güzel yapısı tanrıların kalplerine neşe ve huzur getirmiş, biri hariç bütün tanrılar onu sevmiştir.
1677081233097.png
İsa'nın on iki havarisi arasında Yahuda'nın olması gibi, on iki tanrıdan biri olan Loki kötülüğün kişileşmesidir. Loki kör kader tanrısı Höthr'ün Balder'i bir ökseotu okuyla vurmasına neden olmuştur. Balder'ın ölümüyle birlikte diğer tanrıların hayatından neşe ve ışık uçmuştur. Kalbi kırık tanrılar bu sonsuz hayat ve gençlik ruhunu yeniden diriltecek bir yöntem bulmak için bir araya gelmişler, böylece gizem okullarını inşa etmişlerdir. Odin Gizemleri, yerin altında, mağara ve dehlizlerde bulunan ve gizemlerin dokuz âlemini temsilen sayısı dokuz olan odalarda irşat edilirdi. Kabul edilmek isteyen adaya Balder'ı ölümden diriltme görevi verilirdi. Aday her ne kadar farkında olmasa da aslında Balder rolünü oynamaktadır. O kendini bir seyyah olarak görür; içinden geçtiği mahzenler doğanın planlarını ve âlemlerini, onu inisiye eden rahipler ise güneş, ay ve yıldızları temsil ederlerdi.

Üç yüce inisiyatör -Yüce, Yüceye Denk ve En Yüce- mason locasının Üstadı Muhtarem, Kalfa ve Çıraklarına tekabül eder. İnisiye karmaşık dehlizlerde saatlerce dolaştıktan sonra, Gizemlere katılan bütün inisiyelerin prototipi olan Güzel Bal der heykelinin huzuruna götürülür. Bu figür kalkanlarla kaplı büyük bir odanın ortasında durur. Odanın ortasında gezegenleri sembolize eden yedi çiçekli bir bitki durur. Aesir, yani Bilgelik evini temsil eden bu odada neofit keskin bir kılıcın altında gizlilik ve saflık yemini eder. İnsan kafatasından yapılmış bir kaptan kutsanmış bir içecek içer ve onu yolundan çevirmek için tasarlanmış bütün işkencelerden ve sınavlardan başarıyla geçmiş olarak nihayet Bilgeliğin kişileştirilmesi olan Odin gizeminin perdesini açmaya hak kazanır. Balder adına ona tarikatın kutsal yüzüğü verilir ve yeni doğan olarak selamlanır; ona ölümün kapılarından geçmeden öldüğü ve yeniden dirildiği anlatılır.

Richard Wagner'in ölümsüz kompozisyonu Der Ring Des Nibelungen, Odin kültünün Gizem ritüellerine dayanır. Büyük besteci orijinal hikayeden ayrılma konusunda çok özgür davransa da, dünyanın sahip olduğu müzikal dram tetralojilerinin en muhteşemi olduğu söylenen bu müzikal dramın, ona ilham veren İskandinav destanının gücünü ve ihtişamını çarpıcı bir biçimde yakalayıp koruduğu söylenir. Bu opera Das Rheingold adlı perdeyle başlar, Die Walküre ve Siegfried ile aksiyon devam eder ve tüyleri ürperten doruk Gotterdammerung "Tanrıların Alacakaranlığı" ile son bulur.

ODİN GİZEMLERİNİN DOKUZ DÜNYASI

1677080241227.png

Nordik Gizemleri dokuz oda veya dehlizde irşat edilir ve adaylar odaları sırayla kat ederdi. Bu inisiyasyon odaları Drottarların evreni böldükleri şu dokuz dünyayı temsil ederdir:

 1. Asgard, Tanrıların Semavi Dünyası;
 2. Alf-heim, Güzel Elflerin ve Ruhların yaşadığı ışık alemi;
 3. Nifl-heim, kuzeydeki Soğuk ve Karanlıklar alemi;
 4. Jotun-Heim, doğudaki Devler alemi;
 5. Midgard, orta dünya, insanlar alemi;
 6. Vana-heim, batıdaki Vaneler alemi;
 7. Muspells-heim, güneydeki Ateş alemi;
 8. Svart-a/fa-heim, yeraltındaki hilebaz Elflerin karanlık alemi;
 9. Hel-heim, evrenin en altındaki soğuk, ölüler alemi.

İnsanların yaşadığı Midgard dışındaki bütün bu alemlerin duyular tarafından algılanamaz olduğuna inanılırdı. Fakat inisinasyon töreni sırasında adayın -rahiplerin gizli gücüyle dünyevi kabuğundan kurtulan- ruhu, bu çeşitli alemlerin sakinleri arasında dolaşırdı. İskandinavların dokuz alemi ile Eleusis Gizemleri inisiyelerinin yenilenme ritüelleri sırasında geçtikleri dokuz küre veya plan arasında hiç kuşkusuz yakın bir ilişki bulunmaktadır.

DOKUZ SAYISININ İSKANDİNAV MİTOLOJİSİNDE ÖNEMİ
Üç ve dokuz sayıları, İskandinav mitolojisi ile paganizmde önemli sayılardır. Her iki sayı (ve katları), hem mitolojide hem de tapınma ayinlerinde, İskandinav paganizminin günümüze ulaşan kanıtları arasında yer alır.
Üç sayısı birçok kültürde önemli görünse de İskandinav mitolojisi dokuz numaraya özel bir vurgu yapıyor gibi görünmektedir.
 • İskandinav kozmolojisi, Yggdrasil tarafından desteklenen dokuz dünyaya sahiptir.
 • Her dokuz yılda bir İsveç'in dört bir yanından insanlar Uppsala'daki tapınakta toplanırdı. Bremenli Adam'a göre dokuz gün boyunca şölen ve hem erkeklerin hem de erkek hayvanların kurbanları vardı.
 • Skírnismál'da Freyr, Gerd ile olan birliğini tamamlamak için dokuz gece beklemek zorunda kalır.
 • Svipdagsmál'da cadı Gróa, oğlu Svipdag'a dokuz tılsım verir. Aynı şiirde Menglod'un dizlerine oturan dokuz bakire vardır .
 • Fjölsvinnsmál'da Laegjarn'ın göğsü dokuz kilitle sabitlenmiştir.
 • Odin'in yüzüğü Draupnir, her dokuz gecede sekiz altın damla yayar ve toplam dokuz yüzük için eşit değerde halkalar oluşturur.
 • Ægir'in dokuz kızı vardır.
 • Heimdall'ın dokuz annesi vardır.
 • Dev Baugi'nin , Odin'in büyülü bileme taşına sahip olma arzusuyla birbirlerini öldüren dokuz kölesi vardı.
 • Tanrı Njord ve karısı Skadi, dokuz geceyi Thrymheim'da ve dokuz geceyi Nóatún'da geçirmeyi kabul ederek nerede yaşayacakları konusundaki tartışmalarını çözmeye karar verdiler.
 • Dev Thrivaldi'nin dokuz kafası vardır.
 • Kil dev Mokkurkalfi, dokuz fersah yüksekliğinde ve üç geniş kol altında ölçtü.
 • Odin kendini kendine feda ettiğinde, dokuz gün dokuz gece Yggdrasill'in darağacında asılı kaldı. Karşılığında, rúnar'ın "rünleri, gizli bilgileri" güvence altına aldı.
 • Valknut sembolü, dokuz nokta oluşturan birbirine kenetlenen üç üçgendir.

Kaynakça:
Manly Palmer Hall – Tüm Çağların Gizli Öğretileri (1. Basım: Nisan 2008)
(General History of Freemasonry)

Skína í myrkrinu þar sem vonin fæðist.
 
Üst