Sirius Yıldızı

Venus

Teğmen
Üye
Göklerin kapıları aralanıyor.

images (26).jpegSirius, farklı dillerde Sothis, Şira, Sirona, Serios, Kak-si-di, Huşi gibi adlarla telaffuz edilmiştir. Gecelerin en parlak yıldızıdır. Liderlik, onur, sadakat, yardımseverlik ve kendini adamak ile ilgilidir. Latince kullanımı yaygın olsa da asıl kökeni Latinceden değildir. Latince’ye Hellence’den geçen bu yıldızın adı Hellas’ta “Seirios” şeklinde kullanılmıştır ve anlamı yakıcı ve parlayandır.

Büyük Köpek Takım Yıldızı'nın da en parlak yıldızıı olmasından ötürü "Köpek Yıldızı" olarak da bilinir. Parlak olmasının nedeni büyüklüğü değil, aksine Sirius yıldızı cüce bir yıldızdır. Parlaklığının sebebi Güneş sistemine yakınlığıdır, sistemimize en yakın 7. yıldızdır. Parlaklığında yüzey sıcaklığının da etkisi vardır.

Siriusu diğer yıldızlardan farklı kılan şey "çift yıldız sistemi" olması ve yüzeyinde normalden daha fazla metal olmasıdır. Aynı zamanda Sirius, Güneş'ten iki kat daha büyük olan genç bir yıldızdır. Gittikçe bize yaklaşan Sirius, gün geçtikçe daha da parlayacaktır.

Ezoterik öğretilere göre de Dünya aslında Sirius ile Güneş'in evlenmesinin sonucu oluşmuştur. Gene bu tür öğretilerde Sirius genellikle köpek, kurt, çakal biçiminde simgelenir.

Sirius:

Türk mitolojisinde göksel sarayın bekçisi Kurt Asena'dır. Mısır da ölüleri öteki aleme götüren Anubis'tir. Yunan mitolojisinde avcı Orion'un köpeğidir. Roma mitolojisinde Roma şehrinin kurucularını emziren ilahi kurttur. Zulkarneyn’in Yecüc ve Mecüc’ü hapsettiği yıldızdır.

Kutsal yıldız olarak da bilinen Sirius ve Güneş senede bir kez kavuşur. Bugünü mutluluk ve şans günü olarak kabul eden topluluklar vardır.

Bugüne Sirian günü denilmektedir. Bu zamanda gelecek ile ilgili planlar yapmak, dua etmek, dilek dilemek ayrıca kalıcı olmasını istediğiniz işlerinizi başlatmak için uygun bir zamandır. Kozmik enerji fazla olduğundan majikal çalışmalar ve amaca yönelik meditasyon yapılabilir. Özellikle Sirius'un anlamı göz önünde bulundurulduğunda adanma ritüelleri için uygun bir gün.

Eski Türklerde

Eski Türk kavimlerine göre bu yıldız, yaratıcının gökleri ile yeryüzünü birleştiren kutsal bir kapıydı. Bu yıldız ruhlar âlemi ile ölümlülerin yaşadığı maddi âlemin sınırıydı. İlahi olanı ve olmayanı ayıran bir çizgiydi. Yaratıcı insanlara bu kapıdan iyilikler gönderirdi. Şamanlar uçarak bu kapıdan yaratıcı ile iletişime geçerler bu yıldıza ulaşıp yukarısına çıkamazlardı. Yaratıcı şamanlara bu kapı vasıtasıyla bir elçisini gönderir şamanların isteklerini bu elçi vasıtasıyla dinlerdi.

images (24).jpegAntik Yunan'da

Antik Yunan mitolojisine göre Sirius, Poseidon'un oğlu Tanrı Orion’un köpeğidir. Yakışıklılığı ve kadınlara düşkünlüğü ile ün salmıştır. Hera’yı kıskandıracak kadar güzel olan karısını kaybettikten sonra, misafir olduğu Oinopion’un kızı Merope’yi baştan çıkarmaya kalkışmıştır. Oinopion da bunun üzerine onu kör etmiştir.

Daha sonra Eos tarafından kaçırılan Orion’u bakire tanrıça Artemis bir akrebe sokturarak öldürtmüştür. Akrep, ödül olarak burçlar arasında yerini almış, Orion’a ise, gökyüzünün karşı yanında bir takım yıldızı haline gelmiş ve köpeği de “Sirius yıldızı”na dönüşmüştür.​

images (22).jpegAntik Mısır'da

Antik Mısır'da Sirius'un yeri oldukça önemlidir. Sirius’u Ra’nın güneşi olarak görmüşlerdir. Mısır rahipleri bu yıldızın dünyanın gelişiminde evrimsel bir role sahip olduğunu düşünmüşlerdir. Bu nedenle Sirius dünyanın geçmişinde de geleceğinde de oldukça önemli bir yıldızdır. Sirius ezoterik bakış açısıyla bir nevi ruhani gelişimin kuantum sıçraması olarak görülür.

Mısırlı rahipler takvimlerini Güneşe göre değil bu yıldıza göre düzenleyerek tanrıça İsis’in yıldızı demişlerdir. Sirius yıldızının şafak yükselişinde olduğu zaman -yani gün ağarmadan- yeni yılın ilk günü olarak kabul edilirdi.

Sirius’un görünmez olduğu dönem (3–4 Temmuz civarı) 35 gün önce ve 35 gün sonra toplam 70 gün boyunca ölülerini gömmemişler, çünkü bu dönemde diğer âleme açılan kapının kapalı olduğunu düşünmüşlerdir.

Astrolojik bakış açısıyla Sirius

Sirius astrolojide güç, şans, mutluluk ve Tanrısal iradenin insanlar üzerindeki etkisini gösterir ve 72 yılda 1 derece ilerleme yapar.

Köpek Yıldızı’nın hemen altında Argo Gemisi adıyla anılan takımyıldızı yer alır. Astrolojik olarak gökyüzündeki bu bölge Yıldızlar Nehri olarak bilinir, burası yüksek benlik denizinin kapısıdır.

Sabit yıldızların ve onların bulundukları bölgenin, maddenin özlerini ya da maddenin ruhlarını içerdiği söylenir. Yaşayan bir ruh, maddenin yüksek bir özüdür ve geliştikçe bir yıldıza da dönüşebilir. Bu yıldızlar ve özler ise ilahlara dönüşür.

Astrolojik anlamıyla Sirius, düşünme kapasitesi ve gelişmeyi ifade eder. Bu yıldız Jüpiter ve Mars karakterindedir. Kişinin bir ideal uğruna kendini kurban etmesi, yaptığı küçük bir işle bütünü yani kolektifi etkileyecek güce sahip olması, yaptığı işlerin dünyevi anlamda kutsal olması anlamlarına gelir. Olumsuz yönü kullanıldığında hırsın, gururun kişiyi yakması anlamına da gelebilir.


Sirius hakkında bir hint efsanesi

Cennetin kapısına ulaşmak için yola çıkan dört kardeşten; birincisi iyi bir savaşçı ve komutan, ikincisi usta bir şair, üçüncüsü ünlü bir aşıktır.

En küçük kardeşin sahip olduğu tek şey ise sadece gurur duyduğu köpeğidir. Dördüncü kardeş, ilk kardeşini bir savaş meydanında, ikincisini bir düğünde, üçüncüsünü de güzel bir prensesin kollarında bırakır. Ardından cennetin kapısına ulaşır ama köpeğini cennete kabul ettiremez. Bunun üzerine cennete girmeyi reddeder, yolculuğunu cennetten izleyenler ona kardeşlerini terk ettiği halde köpeğini terk etmemesinin sebebini sorarlar. Küçük kardeş, diğerlerinin kendi kaderlerini izlediğini ama köpeğinin ona tüm kalbiyle bağlandığını söyler.

Bunun üzerine cennettekiler köpeği bir takım yıldız haline getirirler. Bu yıldız kümesindeki en parlak yıldız Sirius'tur.​

Kaynakça;
Sirius Gizemi - Robert K. TEMPLE
Türk ve Dünya Mitolojilerinde Sirius Kültü - Uluışık
Yıldızların Altında 10.000 Yıl - Nil ELDEM
Dogonlar’da Sirius Gizemi - Alparslan SALT
Britannica.com
space.com
 

Gece V

𝓚𝓲𝓷𝓰 𝓸𝓯 𝓥𝓸𝓷
Yönetici
Lider
Dünyadan gözüken en parlak yıldız olan Sirius ilgili olduğu her şeyi çok güzel bir şekilde yansıtıyor..
benim için en önemli yıldızdır kendisi,
yazı çok güzel olmuş, eline sağlık! :')
 
Üst