İsa Mesih Meditasyonu

Rab İsa'ya Nasıl Rabıta Yaparız: Temiz ve tenha bir yerde bağdaş kurup, başımız kalbimize eğik, dilimiz damağımıza yapışık, gözlerimiz kapalı olur.

İçimizden "Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik Sonsuzlara dek senindir! Amin" ayetini okuruz. Şöyle hediye edilir: İçimizden "Okuduğum duayı peygamberlere, azizlere ve hasseten Rabbimiz İsa Mesih'in mübarek ruhlarının makamına hediye ettim.” deriz.

Rabıtaya başlanır: Rab İsa'yı Yeniden Diriliş Kilisesinde düşünürüz. Altı yüz metrelik Via Dolorosa yolunu çıktığımızı, Yeniden Diriliş Kilisesinden içeriye girdiğimizi düşünürüz. Kilisenin içinde Rab İsa’nın çarmıhta kanlı canlı gerili olduğunu, çarmıhın yanına yaklaştığımızı, Rab İsa’nın ayağını öptüğümüzü, istavroz çıkardığımızı, kilisede boş bir sıraya oturduğumuzu düşünürüz. İçimizden “Rab İsa" deriz. Rab İsa’nın kalbinden kendi kalbimize, gül şerbeti renginde, kırmızı, nur aktığını en az 20 dakika düşünürüz. Rabıta esnasında sürekli Rab İsa'nın kalbini müşahede ederiz. Tapınma esnasında gelecek olan başka düşüncelere itibar etmeyiz.

Her şey unutulduktan sonra elimize tespihimizi alıp en az 500 adet, kalp ritmimiz ile içimizden "Rab, Rab,..." deriz. Bu ismin sahibinden başka hiç bir şey düşünmemelidir. Başka düşünceler gelecek olur ise içimizden “Mümkünse bu kâse benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun." ayetini üç kez okur, tekrar 'Rab' demeye devam ederiz.

İçimizden "Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik Sonsuzlara dek senindir! Amin" ayetini tekrar okuruz. Avucumuza üfleyip bütün vücudumuzu ellerimizle birkaç kez sıvazlarız.

Rabıta biterken oturduğumuz sıradan kalktığımızı, çarmıhtaki Rab İsa’nın yanına yaklaşıp ayağından tekrar öptüğümüzü düşünürüz. İçimizden tekrar "Rab İsa" deriz. Tekrar istavroz çıkardığımızı, ellerimiz önümüzde bağlı ve edepli bir şekilde Rab İsa’nın huzurundan geri geri çekildiğimizi, Yeniden Diriliş Kilisesinden çıktığımızı, Via Dolorosa yokuşunu indiğimizi düşünürüz. Tekrar istavrozumuzu çıkarıp amin der günlük rabıtamızı bitiririz.

Rabıta 24 saatte bir defa yapılır. Günün her saatinde olur. En güzel vakit akşam vaktidir.

†Rab'be Tapınma Şekli†
 
Üst