Spiritüel Satanizm Nedir?

At Adam

Kuzgun
Editör
Karga
Bu yazıda Spiritüel Satanizm olabildiğince tarafsız ve gözlemci bir bakış açısıyla anlatılmaya çalışılmıştır. Kırmızı puntolu yazılar Satan's Peacock'ın bu ve bu yazısından alıntılanmıştır.

Spiritüel Satanizm Nedir?

Spiritüel Satanizm, Gerçek'in peşinden koşan ve kendini Gerçek'e adayanların bu Gerçek'i diğer insanlara anlatma biçimi olarak karşımıza çıkar. Spiritüel Satanizm günümüz kültür ve olaylarına bir tepki olarak doğmamıştır. Spiritüel Satanizm kökeni 150-200 yıl ile sınırlı ve karşıt düşüncelerin oluşturduğu bir akım da değildir. Binlerce yıllık Pagan kültürlerini sahiplenen, insanlık tarihi kadar eski olan Pagan Tanrıları'nın ona verdiği öğretileri sahiplenen ve gelişen insanların günümüzde kendine verdiği isimdir Spiritüel Satanizm.

O köle gibi tapınma, kanlı kurbanlar verme gibi şeyleri kendine “tanrı” diyen başka varlıklar ister ve ihtiyaç duyar. Hangi “din”ler bu çok malum. Ama Satanizm değil. Kendine Satanist diyen ergenlerden bahsetmiyorum, gerçek (Spiritüel) Satanistler kendilerine, doğaya, çevrelerine ve de türlerine son derece saygılıdırlar. Bizden beklenen hem kendimizi, hem çevremizi hem de türümüzü geliştirip yüceltmek de o yüzden.

Tüm Pagan panteonları bir "Baş Tanrı" ve onunla birlikte mitolojiyi oluşturan Tanrılar ile doludur. Spiritüel Satanizm her panteondaki Baş Tanrı'nın Şeytan/Satan/Sata/Gerçek olduğunu iddaa eder. Şeytan ve Tanrıları'nı gerçek, kanlı canlı canlılar olarak ele alır ve onların fiziksel olarak var olduğuna inanırlar. Şeytan, Yahweh’in (Hristiyan, Yahudi ve kabul etmeseler de Müslümanların “tanrı”sının ismi) hizmetkârı, yaveri, şusu busu falan değildir. Hatta ondan çok, çok önce var olmuştur ve o yok olduktan sonra da var olmaya devam edecektir. Spiritüel Satanizm'e göre insan, Şeytan tarafından yaratılmıştır ve nihai amacı tanrısallığa ulaşmaktır. Bu da düzenli ruhani pratikler ve tanrılarla çalışmalar ile elde edilebilecek bir başarı olarak karşımıza çıkar.

Kedi Kesmek ve Kan İçmek

İlk önce kurulu ve yerleşik algılardan ve medyanın göz boyamasından sıyrılmak gerek. Birincisi köle gibi tapınmak yok, kanlı kurbanlar vermek yok, “kedi kesmek” gibi bir şey asla yok. Şeytan tapınmadan nefret eder ve kanlı kurbanları şiddetle lanetlemiştir. Spiritüel Satanizm (daha genel ele alırsak Satanizm), gerek medya karalamaları gerekse psikolojik soruna sahip insanların zihnine yerleşik durumda olan Şeytan figüründen dolayı eylemlerinde Şeytan'ı suçlamaları gibi durumlardan dolayı ön yargılı yaklaşılan bir inanç sistemidir. Bunları iblis tapar diye ayrı bir grupta tutan Satanist'ler, kendilerinin bu toplum-dışı insanlarla alakası olmadıklarını söylerler. Geçmiş Pagan toplumlarına baktığımızda da bu tür kan kurbanı inançlarının yaygın olmadığını görmekle beraber, Pagan kültlerini benimsemeye odaklanmış Spiritüel Satanizm'de de yine doğaya ve verdiklerine saygıyı ön planda görmek oldukça doğaldır.

Gerçek Kötü

Yahudiler dünyadaki neredeyse her kötülükten sorumlu ve asıl ruhani ve tarihsel kaynakları da çok kirlettiler. Bu kaynakta da insanlığın aslında maden işçisi, hizmetçi bir ırk olarak yaratıldığı ve sonradan Şeytan’ın onlara, yani bize, akıl, zeka ve ruhaniyet bahşettiği anlatılır ama bunu çevirenlerin arasında Yahudi de vardı. O maden olayı yalan, direkt biz de Tanrılar gibi olmak üzere yaratıldık. Spiritüel Satanizm'de daha önce bahsettiğimiz gibi Tanrı'ların "Gerçek" olduğu inancı hakimdir. Bu yüzdendir ki İbraimi kökenli dinlerin de Pagan toplumlarına ve onların Tanrıları'na karşı, başka bir topluluk tarafından gönderilen başka bir ırk ile kültürümüze yerleştirildiğini söyler. Bu ırk SS'lere göre Yahudi ırkıdır. Dünya üzerinde yerleşmiş olan ve yüzyıllardır giderek artan bir şekilde sonuçlarına katlanılan tecavüz, pedofili, savaş, kıtlık, insan hakları ihlali ve akla gelebilecek birçok atıl düşünce ve eylemin sorumlusu olarak İbrahimi dinler ve İbrahimi dinleri yaydıklarını iddaa etkikleri Yahudiler'i gösterirler. Yahudi ırkı SS'lere göre uzaylı, dünyada aslında var olmaması gereken bir ırk, bir "parazit"tir. Bu kulağa oldukça ofansif gelse de bir SS eline otomatik tüfek alıp bulabildiği iyi bir açıdan insanların üzerine mermi yağdırmaz. Aksine ruhani gelişimini ilerletip ipleri eline almanın yollarını arar. Bu noktada SS'ler kendinlerini kötü gösterecek ve ideallerine zarar verecek her türlü eylemden uzak durmaktan sorumlu hissederler.


Ruhaniyet


Tanrımızın sadece ismini söylemek bile kognitif performansı arttırır, insanın ruh halini geliştirir ve bir ölçüde gençleştirir bile. Bütün gün Allah, Allah derseniz anca enerjinizi astral parazitlere yedirirsiniz. Amaaaaaa… http://wholesomeresources.com/1862/1862/

Spiritüel Satanizm'de ruhaniyetin önemli bir yeri vardır. Meditasyonlar, yoga pratikleri, gezegensel kareler, rünik çalışmalar ve çeşitli büyü pratikleri oldukça yaygındır. Kaynağını çoğunlukla Pagan öğretilerinden ve meditasyon pratiği yapan felsefelerden besleyen SS topluluğu, antik öğretileri sentezleyip içinden "gerçek" olduklarını, yani verimli ve iyi olanları, düşündüklerini pratik ederler. Bu noktada şunu not düşmek gerekir ki Spiritüel Satanizm kendi başına belli bir ruhani program, meditasyon rutini ve/veya çalışma sunmaz. Bunlar Spiritüel Satanist'ler tarafından araştırılarak ve pratik edilerek SS bünyesine kazandırılır. Şuna dikkat edilmelidir ki ruhaniyet konusunda belli bir pratik olmaması ruhaniyete ilk defa bakan ve yıllardır ruhani olarak kendini eğiten iki insanın da Spiritüel Satanizm'e bakınca aynı şeyi görebilmesine olanak sağlar. Bu da Spiritüel Satanizm'in temelinde sorgulanabilir, insan hayatına entegre edilebilir ve topluma değil bireye hitap edilir kılar. Ancak bu diğer öğretiler ile SS'liğin yürütülmesi mümkündür diye algılanmamalı. ...Satanizm, Tanrılar, Şeytan gibi konularda kendine “Satanist” diyenler arasında bile çok farklı fikirlere sahip insanlar vardır, bunun sebebi düşmanın kendisine tehdit olabilecek bu yegâne ruhani sistemi bozmak istemesidir. Buna izin vermeyin; Gerçek her zaman objektif olarak kanıtlanabilirdir, tüm insanlık için faydalıdır, aydınlatıcıdır ve gerek İbrahimi inançlarda, gerek düşman eksenli “Satanizm” ekollerinde olduğunun aksine zincirleyici değil özgür bırakıcıdır. Satanizm’de arabuluculuk yoktur. ve Kendinizde zerre kadar bile olsa düşmana açık kapı bırakmayın, bilinçaltı seviyesinde bile olsa düşmana boyun eğmeyin ve düşmanın kültürünü benimsemeyin... Belirli ve kesin sınırlarla ruhani çalışmaların dayatılmamasının yegane sebebi kişisel gelişimin Spiritüel Satanizm'de ön plana çıkmasından kaynaklanır.

Spiritüel Satanizm'i Daha Detaylı Öğrenebileceğiniz Kaynaklar

Burada verilen kaynaklar ve kaynakların yazarları "doğrudan" Spiritüel Satanizm'in temsilcisi sayılamaz. Spiritüel Satanizm başlı başına birey ve Tanrıları arasında ilerleyen ve gelişen bir din olarak karşımıza çıkar. Topluluktaki insanların ve özellikle Yüksek Rahip olan kişilerin sözleri dikkate değer ve bilgilendirici nitelikte olsa da hiçbir Satanist bu kaynaklardaki bilgileri körü körüne sahiplenmek gibi bir hataya düşmemeli. Çünkü gerçek, sorgulanmaktan korkmaz.

En başta tabii ki eğer yeterli düzeyde İngilizce bilginiz varsa Joy of Satan, günümüzdeki SS topluluğunun en yoğun olduğu bölgedir. Buradaki bilgiler mevcut çalışmaları ve ruhani ilerlemeleri gösterir. Aynı şekilde Ancient Forums, birçok insanın bir araya gelip ağırlıklı olarak ruhaniyeti konuştuğu bir Satanik forumdur. Bununla beraber eğer yeterli dil bilgisine sahip değilseniz Türkçe kaynak olarak Spiritüel Satanizm Türkiye'yi takip edebilir ve bu iki kaynakta paylaşılanların çevirilerini okuyabilirsiniz.
 
Üst